Oferta

Budowa i eksploatacja lokali mieszkalnych – oferta

Wspólnoty mieszkaniowe

Podejmujemy się usług w zakresie budowy i eksploatacji budynków mieszkalnych, w tym budynków specjalnego przeznaczenia  dla osób niepełnosprawnych.

Stworzyliśmy pierwszy na terenie Gdańska budynek dla osób niepełnosprawnych, który wraz z programem opieki dla tych osób, został zakupiony do zasobów komunalnych miasta Gdańska. Nasza wieloletnia współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualne pozwoliła na stworzenie programu mieszkaniowo-opiekuńczego.

Zapraszamy do współpracy samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe do budowy domów z programem opiekuńczo –wychowawczym. Podejmujemy się ich przygotowania, budowy i uruchomienia  w celu zapewnienia bezpiecznego zamieszkania i życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

youtube logo